Kalastusluvat

Wäkkärän osakaskunnan kalastusmaksut

Wäkkärän osakaskunnan ulkopuolisilta perittävien kalastusmaksut ovat uusien kalastajien kohdalta seuraavat vuosikokouksen 2009 tekemän päätöksen mukaisesti seuraavat:

Luokka 1 = mökkilupa 

- jossa maksu 25 euroa vuosi ja tämä mahdollistaisi laskuverkkojen ja katiskojen käytön enintään 5 yksikköä yhtä aikaa

Luokka 2 = kotitarvekalastajan lupa

- jossa maksu 50 euroa vuosi ja pyydysyksiköitä saisi käyttää enintään 10 kpl

Luokka 3 = ammattikalastajan lupa

- hinnoitellaan ja sovitaan aina erikseen esimiehen kanssa ja koskee kaikkia kalastuslain tarkoittamia ammattimaisia pyydyksiä

Pyydysyksiköllä tarkoitetaan yhtä enintään 180 senttimetriä korkeaa ja enintään 30 metriä pitkää verkkoa, katiskaa, uistinta tai koukkupyydystä. Iskukoukkua ei saa käyttää.