Wäkkärän osakaskunta

 

Wäkkärän osakaskunta

Wäkkärän osakaskunta sijaitsee keskellä Ahlaisten saaristoa Wäkkärän saariryhmän ympärillä. Pinta-alaltaan se on noin 1000 hehtaaria.

Osakaskunta perustettiin kalastuskuntana 1957 vanhojen kalastustilojen jakamattomille vesille, ja vuosi 2019 on kuudeskymmenes toimintavuosi sääntöjen virallisesta hyväksymisestä alkaen.

Osakaskunnan esimiehenä toimii Anne Haggrén.

 

Hyvä Wäkkärän osakaskunnan alueella kalastava!

Kalastajakirje 2021 >>

Osakaskunta ottaa tästä keväästä alkaen käyttöön yhtenäisen pyydysmerkin. Tämä merkki on uuden kalastuslain mukainen kaksoislippu jota käytetään kaikissa osakaskunnan alueen pyydyksissä seuraavasti:

- pyydykset tai jadat merkittään lipulla molem­mista päistään. Lisäksi pitkä pyydys tarvitsee välikohon jokaista alkavaa 60 m kohden.

- yksiselitteisesti rannasta lähtevän pyydyksen ulkopää merkitään lipulla kuitenkin aina niin, että välikoho laitetaan alkavaa 60 m kohden. Käytännössä etäisyys tarkoittaa yhtä siikaverkkoa tai kahta ahvenverkkoa.

- yksittäiset pienet pyydykset kuten katiskat merkitään myös lipulla silloin jos ne eivät ole omassa rannassa.

- yksityiskohdista ja käytännöistä sovitaan kuluvan vuoden ylimenokauden ajan esimiehen ja valvojien kanssa.

Uuden kalastuslain merkintäohje on nähtävissä esimerkkeineen täältä. (pdf liite)

Mökki- ja kotitarveluvan lunastanut kalastaja saa käyttöönsä kaksi lippua, ja ne luovutetaan osakkaille ja kalastusluvan maksaneille 20.5.2013 alkaen. Liput jäävät kalastajan käyttöön seuraaviksi vuosiksi edellyttäen vuosittaista lupamaksun suoritusta. Muussa tapauksessa lippu palautetaan osakaskunalle tai siitä veloitetaan 25 euroa. Tähän menettelyyn kalastaja sitoutuu ottaessaan lipun vastaan.

Lippuihin on kiinnitettävä hallussanne oleva vuoden 2012 pyydysmerkki, johon myös kirjoitetaan vedenpitävällä kynällä kalastuslain vaatima nimi ja yhteystiedot. Lisälipuista ja ammattikalastajien merkinnöistä sovitaan esimiehen tai sihteerin kanssa erikseen.

Huomioikaa, että muulla tavoin merkityt pyydykset tulkitaan luvattomiksi ja poistetaan valvojien toimesta. Menettelyllä tavoitellaan kaikkien kannalta toimivaa käytäntöä. Pyydyksien sijoittelussa on edelleen vältettävä vakiintuneita venereittejä ja sopu säilyy, kun kukin pysyy vakiintuneilla pyydyspaikoilla.

Lisätietoja antavat hoitokunnan sihteeri Markku Saiha ja hoitokunnan esimies Anne Haggrén. Vesien valvontaa hoitavat Hannu Aulio ja Markku Saiha